A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний навчальний заклад
"Осипенківський професійний аграрний ліцей"

​​​​​​​Інформація для батьків

До уваги батьків!!!!!

Школярі, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно звернутися для оформлення ID-картки. МОН просить освітян на місцях якомога ширше інформувати про це батьків та учнів, а Державна міграційна служба доручила своїм територіальним органам сприяти школярам в оформленні документів.

Так, зараз паспорт вперше оформлюється після досягнення особою 14-річного віку. Для таких громадян ця адмінпослуга є безкоштовною.

Для отримання ID-картки потрібно не пізніше, ніж через місяць після досягнення учнем 14 років, звернутися до:

 • територіального підрозділу Державної міграційної служби за зареєстрованим місцем проживання;
 • до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), якщо він надає послуги з оформлення біометричних документів.

Докладну інформацію про процедуру оформлення ID-картки можна переглянути на офіційному сайті Державної міграційної служби за посиланням.

Для школярів своєчасне оформлення паспорта є необхідним, адже його копію потрібно подавати в комплекті документів для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання.

Подавати для реєстрації інший документ можуть лише такі категорії:

 • особи, які не мали можливості отримати паспорт в зв’язку з тим, що проживають на окупованій території та лінії зіткнення, – свідоцтво про народження;
 • іноземці та особи без громадянства – копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 • особи, які звернулися за захистом в Україні, – копію довідки про звернення за захистом в Україні;
 • особи з окупованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів освіти на підконтрольній Україні території, якщо вони втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його відновити – довідку із закладу освіти з фотокарткою.

Усі інші громадяни України подають для реєстрації на ЗНО виключно паспорт. Цей же документ пред’являється учасником ЗНО для допуску до пункту тестування.

Окрім цього, питання своєчасного отримання паспорта є актуальним для тих школярів, які 2019 року планують вступати на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу.

Зокрема, під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, і подати його копію. Одним з таких документів є паспорт громадянина України. Водночас свідоцтво про народження не є документом, що посвідчує особу.

Вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті учні, яким 14 років виповниться після 1 травня 2019 року.

Методист ліцею Бондаренко П.В.


Обережно, грип!

Медична сестра Бичкова В.М.

   


Проблема батьків і дітей у сучасній сім’ї

Сучасна сім’я виступає сферою формування і ареною практичного прояву ідеалів, світогляду, інтересів людини. Через сім’ю формуються первинні цінності орієнтації і соціальні рекомендації дитини.

Вивчення і аналіз виховного процесу показали, що багато проблем  виховання морально, естетично зрілої людини вирішується з великими труднощами тому, що батьки часто не володіють ефективними засобами і методами розвитку свідомості і поведінки особи, що формується. Саме тому  цілеспрямоване, активне виховання і освіта  дітей в сім’ї мінімальні, основні сили батьки віддають матеріальному забезпеченню, а не духовному формуванню і розвитку дітей.  За даними досліджень в Україні в середньому працююча  жінка за добу приділяє для виховання дітей 16-18 хвилин, а  у вихідні дні 30-35 хвилин. Духовне спілкування батьків з дітьми, їх спільні заняття, на жаль, залишаються недозволеною розкішшю. В сім’ї духовне спілкування батьків і дітей зводиться до контролю за навчанням дитини у школі, за з’ясовуванням того, які оцінки одержують діти.

Існує багато причин недостатнього рівня виховання в сім’ї. В сучасних  умовах низького економічного рівня розвитку України, основна маса часу батьків втрачається на існування. Низька культура суспільного життя і подвійна мораль, демографічність суспільства пагубне відбуваються на сімейному вихованні дітей, на зміцненні самих сімей.

Відомо, що контакти між батьками і дітьми в сім’ї є одним із важливих напрямків, що потребує уваги діяльності будь-якого спеціаліста, що працює у сфері психологічної допомоги особистості. Існують різні моделі допомоги сім’ї, які може використати спеціалісти у роботі з сім’єю. В залежності від обраної моделі будуються  програми корекції стосунків між батьками і дітьми. Домінують 5 моделей  допомоги сім’ї.

 • Педагогічна модель.

 • Психологічна модель

 • Діагностична модель

 • Соціальна модель.

 • Медична модель.

Спеціаліст може використовувати різні моделі допомоги сім’ї залежно від характеру причин, що викликають проблему дитячо-батьківських стосунків.

Оскільки сім’я являє собою цілісну систему, тому проблеми «батьки-діти» не можуть бути вирішені за допомогою психокорекції тільки дітей, або тільки батьків.

Причини неефективного батьківського ставлення можуть  бути різноманітними. Психологічна корекція дозволяє виправити більшість з них. З цією метою використовуються  батьківські групи. Паралельна робота (тобто із дітьми, із батьками) дозволяє підвищити ефективність  занять батьківської групи. 

Цілі і форми групової роботи обмежені батьківською темою. Група передусім звертається до проблем виховання  молодого покоління і спілкування. Особистісні проблеми учасників обговорюються лише у той мірі, в якій це необхідно для  вирішення батьківських проблем.

За стилем проведення корекції групи структуровані (тобто теми для обговорення, ігрові і домашні завдання пропонує ведучий).

Основний метод корекції батьківських ставлень є когнітивно-поведінковий тренінг. Основним змістом занять корекційних батьківських груп є обговорення і психодраматичне програвання внутришньосімейного спілкування і особливостей взаємодії х підростаючою дитиною. Заняття включають тільки психогімнастичні прийоми і різноманітні варіанти соціометрічних методик. В батьківських групах використовують також різноманітні допоміжні методи психокорекції.

Метод групової дискусії підвищує психолого-педагогічну грамотність батьків, дозволяє виявити індивідуальні стереотипи виховання.

Метод вербальної дискусії навчає культурі діалогу в сім’ї, вироблює вміння аргументувати свої доводи і уважно розглядати думки іншої людини, в тому числі і власної дитини.

Удосконалення психолого-педагогічної культури батьків є важливою передумовою правильного виховання дітей, оскільки первинна соціалізація, прищеплення культури взаємостосунків і розвиток гармонійної особистості належить сім’ї. Саме в сім’ї дитина набуває життєвого досвіду, вчиться культурі спілкування, засвоює норми поведінки. Вирішальний позитивний вплив на виховання дітей має почуття взаємної любові і поваги матері і батька, їхнє гуманне ставлення до інших людей. В.О. Сухомлинський справедливо затверджував, що людину ми творимо любов’ю – любов’ю батька до матері і матері до батька, любов матері і батька до людей, глибокою вірою в гідність і красу людини. Таким чином, прекрасні діти виростають у тих сім’ях, де мати і батьки по-справжньому люблять одне-одного і разом з тим люблять і поважають людей. У таких дітей – мир і спокій у душі, стійке моральне здоров’я, щиросердечна віра в добро, віра в людську красу.


Як попередети насильство в сімї

Більшу частину нашого життя ми, як правило, на роботі. Але все те, що поза нею – це дім, а точніше, сім’я. Ці дві сфери нашого буття взаємопов’язані між собою. Тобто, якщо буде лад у сім’ї, то і на роботі буде все добре. Коли виникають непорозуміння та конфлікти в родині, то це має свій відповідний вплив на психічний і фізичний стан людини взагалі, зокрема погано відбивається на продуктивності його праці, успіхах у роботі. 
І навпаки. Зіпсований настрій і психологічний стрес, отриманий на роботі, в результаті негативно віддзеркалюються на стосунках у сім’ї. У чому ж тоді проблема? Вона полягає в потребі знаходження необхідного позитивного балансу між двома цими інституціями: місцем працевлаштування людини та її родиною. Тому це питання повинно розглядатися у площині їхніх взаємовідносин та інтересів. 

Але що робити, коли після роботи незалежно навіть від сприятливих умов на ній, вдома іноді відбуваються несподівані, але завжди неприємні метаморфози, тобто людина перетворюється на свою протилежність?! Її аморальні, ганебні вчинки стають не зовсім вмотивованими, неадекватними та некерованими. Зрозуміло, що подібні дії одного з членів родини по відношенню до інших містять ознаки протиправних дій, які можуть кваліфікуватися як насильство в сім'ї. Тобто тут ми вже маємо справу із серйозним, іноді непередбаченим психологічним дисбалансом у подружніх і батьківських відносинах, який, як правило, веде до негативних, особистісних і спільних, незворотних процесів. Це, в свою чергу, приведе до розладу та руйнування сім’ї. Як же захиститися від протиправних дій одного з членів сім’ї по відношенню до іншого та як їх попередити? 

По-перше, на захисті сім’ї від насильства стоїть закон, який так і називається Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»(від 15.12.2001 № 2789-III). Згідно з юридичним визначенням цього офіційного правового документу, насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного та економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю. 

По-друге, в місті є служби, які надають допомогу жертвам насильства в сім’ї. Якщо ж необхідно терміново припинити насильство, ви можете зателефонувати в міліцію – «102». 

Крім того, управління (відділи) у справах сім’ї та молоді районних у м. Києві держадміністрацій приймають і розглядають заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його виникнення. Що ж стосується вчинення або реальної загрози вчинення фізичного або сексуального насильства в сім’ї, то про це повідомляють територіальний орган внутрішніх справ. 

Управління (відділи) у справах сім’ї та молоді також організовують відвідування заявника і складають відповідний акт обстеження, проводять роз’яснювальну роботу серед населення, організовують надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та інших послуг. При необхідності направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих установ (для жертв насильства в сім’ї). 

Закон особисто захищає і жінок, які можуть отримати підтримку в центрі по роботі з жінками, практична діяльність якого спрямована на забезпечення реалізації прав жінок від дискримінації шляхом надання їм індивідуальних кваліфікованих консультацій юристів, психологів та психотерапевтів. При центрі є притулок для жінок, які зазнали насильства в сім’ї. 

У разі, коли дитина зазнала жорстокого поводження з боку дорослих, Служба у справах неповнолітніх направляє дитину на обстеження стану її здоров’я до установ охорони здоров’я з метою надання неповнолітньому необхідної медичної допомоги 

Спільно з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх Служба у справах неповнолітніх вирішує питання щодо тимчасового вилучення дитини з середовища, де вона зазнала жорстокого поводження, та подальшого її влаштування, а також надає соціально-психологічну допомогу дитині, яка зазнала жорстокого поводження з боку дорослих. В разі потреби Служба представляє інтереси дитини в судових органах. 

Кримінальна міліція у справах неповнолітніх цілодобово приймає інформацію про випадки жорстокого поводження з дітьми. Після перевірки викладених фактів приймається рішення про притягнення винних осіб до відповідальності. У разі потреби термінового вилучення дитини з сім’ї, де батьки чи особи, що їх заміняють, жорстоко поводяться з нею, працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх спільно із службами у справах неповнолітніх вирішують питання подальшого влаштування дитини. 

Для встановлення ступеню порушення психічного здоров’я жертви насильства в сім’ї можна звернутися до центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи (м. Київ, вул. Смоленська, 8). 

У Києві також функціонує міський центр сім’ї «Родинний дім» та районні центри у справах сім’ї та жінок, громадські організації відповідного направлення, де можна безкоштовно отримати кваліфіковану допомогу психологів і юристів.


Шановні батьки та діти!

У Запорізькій області з початку поточного року на пожежах загинула 1 дитина, травмована 2 дитини.

На жаль, чимала кількість пожеж виникає через пустощі дітей з вогнем. Через необізнаність та незнання елементарних правил безпеки, діти дуже часто стають жертвами власної необачності. Небезпека особливим чином впливає на свідомість дітей, тому саме малеча, при виникненні біди, найбільш гостро відчуває страх, піддається паніці та втрачає контроль над собою. Іноді, навіть знаючи, як треба поводитися під час екстремальної події, діти не можуть зорієнтуватися та знайти правильний вихід із ситуації.

Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки - першопричини сумних та трагічних наслідків.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області та Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької ОДА звертаються до батьків та вчителів з проханням не залишати дітей без нагляду!

Виховувати у малечі навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками.

Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми про це. Пам'ятайте, що вимірюватимуться ці хвилини ціною життя.

А щоб неждана мить не стала початком великої біди - потрібно давати дітям чіткі рекомендації, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Пам'ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих!

Заступник директора з НВР  Бондаренко П.В.


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора